Loading...
Paragliding krosna / trojkolka / tandém = 3 v 1

Paragliding krosna / trojkolka / tandém = 3 v 1

Listing ID:
18300
Condition:
Used
Quantity:
Not Specified
Price:
1,234.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Product Location: Slovakia
Returns:
This seller does not accept returns.
Payments:
OptionsFind Similar Products
Specification
Condition:Used
Description
English
Slovak
Translate

Hi,
I am selling a very little flying paragliding backpack with a powerful WJ Simonini 2+ engine.
This paragliding engine is one of the few uses:
# 1 - paramotor - you start from the feet with a backpack on the back, suitable for more rugged terrain
# 2 - tricycle - you sit at the start, ride, you do not have to run, it is less physically demanding
# 3 - tandem tricycle - possibility to fly in pairs, with wife, friend :-)

The whole set is very compact! It fits in the trunk of an ordinary car, it only takes a moment to assemble and you are in the air within 20 minutes.

The power of the 27HP engine is really sufficient for heavy pilots as well as for flying in tandem.
These are equipment in top condition, regularly serviced, lubricated, inspected ... for which I will provide a warranty according to the agreement and also subsequent service.
The engine has an electric start, a new battery, a new propeller, a new technical inspection, ..

Price by agreement by phone

Krosna can be seen and demonstrated at the airport near Prešov. Upon agreement, also to complete flights resp. paragliding course with an experienced instructor with 30 years of experience. Also the opportunity to train directly on this tricycle, learn to fly on it under the supervision of an instructor, ..

Ahoj,
predám veľmi málo lietanú paraglidingovú krosnu s výkonným motorom WJ Simonini 2+.
Tento paraglidingový motor má ako jeden z mála hneď tri využitia:
# 1 - paramotor - štartujete z nôh s krosnou na chrbte, vhodné do členitejšieho terénu
# 2 - trojkolka - pri štarte sedíte, veziete sa, nemusíte behať, je to menej fyzicky náročné
# 3 - tandémová trojkolka - možnosť lietať vo dvojici, s manželkou, kamarátom :-)

Celý komplet je veľmi skladný! Vojde sa do kufra bežného auta, jej zloženie trvá iba chvíľu a do 20tich minút ste vo vzduchu.

Výkon motora 27HP reálne postačuje aj pre ťažkých pilotov, ako aj pre lietanie v tandéme.
Jedná sa o vybavenie v top stave, pravidelne servisované, mazané, kontrolované... na ktoré poskytnem záruku podľa dohody a aj následny servis.
Motor má elektrický štart, novú batériu, novú vrtuľu, novú technickú kontrolu,..

Cena dohodou telefonicky

Krosnu je možné vidieť a predviesť na letisku pri Prešove. Po dohode aj absolvovať lety resp. kurz paraglidingu zo skúseným inštruktorom s 30 ročnou praxou. Taktiež možnosť sa zaškoliť priamo na túto trojkolku, naučiť sa na nej lietať pod dohľadom inštruktora,..

VIP Business Showcase