Loading...
Meopta S2 82 HD Priamy (30-60 x) + statív + taška

Meopta S2 82 HD Priamy (30-60 x) + statív + taška

Listing ID:
18312
Condition:
Used
Quantity:
Not Specified
Price:
1,500.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Product Location: Slovakia
Returns:
This seller does not accept returns.
Payments:
OptionsFind Similar Products
Specification
Condition:Used
Description
English
Slovak
Translate

I am selling a Meopta S2 82 HD observation binoculars with a Manfrotto tripod and a carrying case. Manfrotto.

Assembly description:
- Spektív Meopta MeoStar S2 82 HD straight,
- Variable eyepiece Meopta S2 30-60x WA,
- Cover for Spektív Meopta S2,
- Four-section photo tripod Manfrotto MT055CXPRO4, carbon, height 170 cm, load capacity 9 kg,
- Ball head MANFROT MA 498 RC2 with plate,
- Manfrotto MBAG100PN transport bag, length 100 cm.

The warranty on the Meopta spectrum is 30 years. The set was bought in 2014 and was used for less than two years only sporadically at the shooting range. The whole set is in very good condition, without any damage. The whole set also includes a set of manuals and cash documents. The resulting final amount was 2330, - €. Reason for sale - unused for a long time. In case of any questions, more info by phone.

Predám pozorovací ďalekohľad Meopta S2 82 HD Priamy so statívom Manfrotto a s prepravným púzdrom zn. Manfrotto.

Popis zostavy:
- Spektív Meopta MeoStar S2 82 HD priamy,
- Variabilný okulár Meopta S2 30-60x WA,
- Obal na Spektív Meopta S2,
- Štvorsekčný foto statív Manfrotto MT055CXPRO4, karbónový, výška 170 cm, nosnosť 9 kg,
- Guľová hlava MANFROTTO MA 498 RC2 s doštičkou,
- Prepravná taška Manfrotto MBAG100PN, dĺžka 100 cm.

Záruka na spektív Meopta je 30 rokov. Zostava bola kupovaná v roku 2014 a bola využívaná necelé dva roky iba sporadicky na strelnici. Celá zostava je vo veľmi dobrom stave, bez akéhokoľvek poškodenia. K celej zostave sú aj komplet manuály a pokladničné doklady. Nadobúdacia výsledná suma bola 2330,- €. Dôvod predaja - dlhodobo nevyužité. V prípade akýchkoľvek otázok bližšie info po telefóne.

VIP Business Showcase