Loading...
Zvlhčovač a čistička vzduchu Boneco AIR-O-SWISS w2

Zvlhčovač a čistička vzduchu Boneco AIR-O-SWISS w2

Heating, Cooling and Air
Condition:
Used
Item ID:
1805
Quantity:
1
Price:
29.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Item Location: Slovakia
Returns:
This seller does not accept returns.
Payments:
OptionsAll items from this sellerSeller ratings & reviewsSearch for similiar items
Item Specification
Condition:Used
Item Description
English
Slovak
Translate

I am selling a very well-preserved, little-used humidifier and Boneco AIR-O-SWISS W2255 air purifier with a new silver bar. Ideal for operation at home or in the office.

Disc humidifier and air purifier with mechanical control humidifies and

simultaneously cleans the air from dust, mites, pollen particles, flying debris of animal hair, small flying dirt

relieves dry airways, mucous membranes and skin, prolongs the life of parquet, furniture, wooden musical instruments

2 operating modes - day and quiet night mode

special antibacterial protection system to protect the microbial purity of water - ionizing silver rod (ISS) using silver ions

effectively eliminates bacteria causing the smell of water, no chemical additives need to be added to the water

humidifying discs no need to change

no replaceable filters

humidifies the air to optimal humidity, there is no risk of humidification

evaporation capacity up to 0.3 l / h (approx. 7 .0 l / 24 h) the

amount of evaporated water depends on the temperature and humidity of the ambient air

low electricity consumption. energy, only 20W

quiet operation

suitable for rooms up to 50 m2 / 125m3

Technical data:

Power supply: 230 V / 50 Hz
Power consumption: 20 W
Humidifying power up to: 300 g / h
Suitable for rooms up to: 50 m2 / 125 m3
Total volume of water in the device: 7.0 liters
Dimensions (mm): 336 x 410 x 325
Weight (empty device): 6.5 kg
Noise: less than 25 dB (A)

Predám veľmi zachovalý, málo používaný zvlhčovač a čističku vzduchu Boneco AIR-O-SWISS W2255 aj s novou striebornou tyčinkou. Ideálny na prevádzku doma alebo v kancelárii.

Diskový zvlhčovač a čistič vzduchu s mechanickým ovládaním

zvlhčuje a súčasne čistí vzduch od prachu, roztočov, peľových častíc, poletujúcich úlomkov zvieracích chlpov, drobných poletujúcich nečistôt

uľaví suchým dýchacím cestám, sliznici a pokožke, predĺži životnosť parkiet, nábytku, drevených hudobných nástrojov

2 prevádzkové režimy – denný a tichý nočný režim

špeciálny antibakteriálny ochranný systém na ochranu mikrobiálnej čistoty vody - ionizačná strieborná tyčinka (ISS) pomocou iónov striebra

účinne likviduje baktérie spôsobujúce zápach vody, do vody nie je potrené pridávať žiadne chemické prísady

zvlhčovacie disky nie je potrebné meniť

nie sú potrebné žiadne výmenné filtre

zvlhčuje vzduch na optimálnu vlhkosť, nehrozí riziko prevlhčenia vzduchu

odparovacia schopnosť až 0,3 l / h (približne 7,0 l / 24 h)

množstvo odparenej vody závisí od teploty a vlhkosti okolitého vzduchu

nízka spotreba el. energie, iba 20W

tichý chod

vhodný do miestností s rozlohou do 50 m?/125m3

Technické údaje:

Napájanie: 230 V / 50 Hz
Príkon: 20 W
Zvlhčovací výkon až: 300 g/h
Vhodný pre miestnosti do: 50 m2 / 125 m3
Celkový objem vody v prístroji: 7,0 litrov
Rozmery (mm): 336 x 410 x 325
Hmotnosť (prázdny prístroj): 6,5 kg
Hlučnosť: menej než 25 dB(A)