Loading...
XXL aviary

XXL aviary

Product ID:
26694
Condition:
New
Quantity:
Not Specified
Price:
350.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Product Location: Považská Bystrica, Slovakia
Returns:
This seller does not accept returns.
Payments:
OptionsFind Similar Products
Specification
Condition:New
Description
English
Slovak
Translate

I will sell a large aviary for animals and exotic birds.
DIMENSIONS:
Outside with side plates: L 123 x W 82 x H 178 cm. (including roof semi-circles and top perch)
Internal without side plates: L 101 x W 61 x H 123 cm.
grid thickness: 3.5 mm.
grid spacing: 26 mm.
More info by phone.

Predám veľkú voliéru pre zvieratá a exotické vtáctvo.
ROZMERY:
Vonkajšie s bočnými plechmi: D 123 x Š 82 x V 178 cm. (vrátane strešných polkruhov a vrchného bidla)
Vnútorné bez bočných plechov: D 101 x Š 61 x V 123 cm.
hrúbka mreží: 3,5 mm.
rozstup mreží: 26 mm.
Viac info telefonicky.

VIP Business Showcase