Loading...
Šijací stroj Toyota Super Jeans J34

Šijací stroj Toyota Super Jeans J34

Listing ID:
8014
Condition:
Used
Quantity:
Not Specified
Price:
165.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Product Location: Slovakia
Returns:
This seller does not accept returns.
Payments:
OptionsFind Similar Products
Specification
Condition:Used
Description
English
Slovak
Translate

Toyota Super Jeans J34 sewing machine for sale.
Key features:
34 sewing programs
sew 12 layers of fabric and very thin materials
rotating horizontal hook
decorative stitches
blind stitches
double overlock elastic stitches
utility stitches
stretch stitches
stitch length adjustment
built-in thread threader
ergonomic shape
modern design-color brown-black
built-in operator's manual

Description:
Š Toyota machines are made with the most modern Japanese technology with which to achieve professional sewing quality.

Thanks to modern Japanese technology and quality, the machine is equipped with a special presser foot thanks to which it sews up to 12 layers of fabric with ease and elegance. The strong and powerful sewing machine can just as easily handle very thin materials, making it the perfect solution for sewing anything.

The machine is made of quality steel, which gives it strength and durability. The specially designed parts of the machine are durable and yet incredibly light, the full-size machine weighs only 5.2 kg, which will help make handling easier. It also has a very quiet operation and the absence of vibrations, thanks to which the machine has an extremely long service life of metal parts of the machine.

...

Predám plne funkčný šijací stroj Toyota Super Jeans J34.
Kľúčové vlastnosti:
34 šijacích programov
prešije 12 vrstiev látky aj veľmi tenké materiály
rotačný horizontálny chapač
dekoratívne stehy
slepé stehy
obojstranné overlockové pružné stehy
úžitkové stehy
strečové stehy
nastavenie dĺžky stehu
vstavaný navliekač nite
ergonomický tvar
moderný design-farba hnedo-čierna
vstavaná príručka obsluhy

Popis:
Šijacie stroje Toyota sú vyrobené najmodernejšou japonskou technológiou s ktorou dosiahnutie profesionálnej kvality šitia.

Vďaka modernej japonskej technológií a kvalite je stroj vybavený špeciálnou prítlačnou pätkou vďaka ktorej prešije až 12 vrstiev látky s ľahkosťou a eleganciou. Silný a výkonný šijací stroj si dokáže rovnako jednoducho poradiť aj s veľmi tenkými materiálmi a stáva sa tak perfektným riešením pre zošitie čohokoľvek.

Stroj je vyrobený z kvalitnej ocele, ktorá mu dodáva pevnosť a odolnosť. Špeciálne navrhnuté časti stroja sú odolné a napriek tomu neuveriteľne ľahké, stroj plnej veľkosti váži len 5,2 kg čo napomôže jednoduchšej manipulácií pri prenášaní. Disponuje aj veľmi tichým chodom a absenciou vibrácií vďaka čomu má stroj extrémne dlhú životnosť kovových častí stroja.

...

VIP Business Showcase