Loading...
Predám nový vertukutátor do záhrady

Predám nový vertukutátor do záhrady

Listing ID:
1602
Quantity:
Not Specified
Price:
80.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Product Location: Slovakia
Returns:
This seller does not accept returns.
Payments:
OptionsFind Similar Products
Description
English
Slovak
Translate

I am selling a new garden vertucutter in very good condition, replaceable cultivating rollers, dry grass collectors with a capacity of 45 liters - hopper, possible cultivating blade available as a bonus (free of charge!) See pictures. Very good condition and functionality. Adjustable working height of scarification from 0.5 cm to 10 cm - lever system, manual.

Predám nový záhradný vertukutátor vo veľmi dobrom stave vymeniteľné obrábacie valce, zberače suchej trávy v objeme 45 litrov - zásobník, eventuálna kypriaca radlica k dispozícií ako bonus (bezplatne!) Viď obrázky.Veľmi dobrý stav a funkčnosť. Nastaviteľná pracovná výška vertikutácie od 0,5 cm po 10 cm - pákový systém, manuál.

VIP Business Showcase