Loading...
Predám klimatizáciu Whirlpool AMD 092/2 - silver

Predám klimatizáciu Whirlpool AMD 092/2 - silver

Heating, Cooling and Air
Condition:
Used
Item ID:
1871
Quantity:
1
Price:
200.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Item Location: Slovakia
Returns:
The seller does not accept returns
OptionsAll items from this sellerSeller ratings & reviewsSearch for similiar items
Item Specification
Condition:Used
Item Description
English
Slovak
Translate

The Whirlpool AMD 092/2 portable air conditioner ensures a pleasant and healthy atmosphere on hot and smoother days. It cools, warms and removes moisture from the room.

energy class for cooling A
energy class for heating A
suitable for a room with a size of approx. 80-120 m3.
functions: fast cooling Jet, quiet mode Sleep, fan

Cooling: yes
Heating: yes
Color (indoor / outdoor): silver / gray

PARAMETERS:
Cooling capacity - BTU / h: 11601 Btu / hour
Cooling capacity - Watt: 3400 W
Heating capacity Btu / hour 2.0 Kw PTC heater: Btu / hour
EER cooling: 8.95 Btu / Watt / h
Energ. class (cooling / heating): A / -
Noise - indoor. jed. - max: 55 dB
Noise - indoor. jed. - min: 51 dB
Dehumidification: 1.2 l / h
Refrigerant type: R410a
Refrigerant quantity: 0.77 kg
Climate class: T1
Function: SLEEP
Temperature indicator on the remote controller + indoor unit
Number of cooling / heating speeds 3 (2 + car)
Rotation
Switching off the display
Full water tank indicator

6. AIR CONDITIONING SENSE - yes
SLEEP function - yes
"U" function - yes
Jet - yes
Turbo - yes
24 hour programming - yes
Temperature display on the controller - yes
Fan - yes
Autostart - yes
Air conditioning control: Remote control - yes
Air purification: HEPA filter - yes

Electrical parameters: Voltage 220-240 V
Frequency: 50 Hz
Electrical cable length: 150 cm

Dimensions:
Indoor unit (wxhxd) - 460x840x360 mm Indoor
/ outdoor weight: 38 kg
Version: portable

Price: 200 eur

Prenosná klimatizácia Whirlpool AMD 092/2 zabezpečuje príjemné a zdravé ovzdušie v horúcich aj v hladnejších dňoch. Chladí, hreje a odstraňuje vlhkosť z miestnosti.

energetická trieda pri chladení A
energetická trieda pri ohreve A
vhodná do miestnosti o veľkosti cca 80-120 m3.
funkcie: rýchle chladenie Jet, tichý režim Sleep, ventilátor

Chladenie: áno
Ohrev: áno
Farba (vnútorná/vonkajšia): strieborná/sivá

PARAMETRE:
Kapacita chladenia - BTU/h: 11601 Btu/hod
Kapacita chladenia - Watt: 3400 W
Kapacita ohrevu Btu/hod 2.0 Kw PTC ohrievač: Btu/hod
EER chladenie: 8,95 Btu/Watt/h
Energ. trieda (chladenie/ohrev): A/-
Hlučnosť - vnútor. jed. - max: 55 dB
Hlučnosť - vnútor. jed. - min: 51 dB
Odvlhčovanie: 1,2 l/h
Typ chladiacej zmesi: R410a
Množstvo chladiva: 0,77 kg
Klimatická trieda: T1
Funkcia: SLEEP
Ukazovateľ teploty na diaľkovom ovládači + na vnútornej jednotke
Počet rýchlostí chlad./ohrev 3 (2 + auto)
Otáčanie
Vypínanie displeja
Indikátor plnej nádoby s vodou

6. ZMYSEL klimatizácie - áno
Funkcia SLEEP - áno
Funkcia "U" - áno
Jet - áno
Turbo - áno
24 hodinové programovanie - áno
Zobrazenie teploty na ovládači - áno
Ventilátor - áno
Autoreštart - áno
Ovládanie klimatizácie: Diaľkové ovládanie - áno
Čistenie vzduchu: HEPA filter - áno

Elektrické parametre: Napätie 220-240 V
Frekvencia: 50 Hz
Dĺžka elektrického kábla: 150 cm

Rozmery:
Vnútorná jednotka (š x v x h) - 460x840x360 mm
Hmotnosť vnút./vonk: 38 kg
Vyhotovenie: prenosná

Cena: 200 eur