Loading...
Basic Information
Category:
Kitchen Accessories
Location:
Slovakia
Listing ID:
2167
Condition:
Used
Price
420.00 EUR
Description
English

I was selling a used Gene Cafe coffee roaster, 100% functionality.
To the roaster I will add free 3.5 kg of green coffee for roasting in the value of about 60 €
flood price 555 €
only personal collection in Trnava

price 420 €
parameters:

Name / Model: Gene Café CBR-101
Mixing method: Whirling twist (rotation off axis)
Cooling: Ambient temperature - forced ventilation (approx. 8 minutes)
Heating: Indirect hot air (0-30 minutes)
Temperature control: 0 ° C - 250 ° C
Heating element: 1,300 Watts
Power supply: 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V - 50/60 Hz
Power consumption: 1,300 Watts
Material: Cylinder - heat resistant tempered glass (Pyrex ©)
Volume: Maximum 250 g
Noise: 65 dB
Dimensions: 490mm x 243mm x 229mm (including waste container)
Net weight: 5.5 kg
Colors: Black

Slovak

predam malo pouzivanu pražičku na kávy Gene Cafe, 100% funkcnost.
K pražičke pridam gratis 3,5 kg zelenej kavy na prazenie v hodnote cca 60€
povodna cena 555€
iba osobny odber v Trnave

cena 420€
parametre:

Názov / Model: Gene Café CBR-101
Spôsob miešania: Vírivé krútenie (otáčanie mimo osi)
Chladenie: Teplota prostredia - nútená ventilácia (cca 8 minút)
Ohrievanie: Nepriamy horúci vzduch (0-30 minút)
Regulácia teploty: 0 °C - 250 °C
Výhrevný článok: 1.300 Wattov
Napájanie: 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V - 50 / 60 Hz
Spotreba energie: 1.300 Wattov
Materiál: Valec - tepelne odolné tvrdené sklo (Pyrex ©)
Objem: Maximálne 250 g
Hlučnosť: 65 dB
Rozmery: 490mm x 243mm x 229mm (vrátane odpadovej nádoby)
Čistá hmotnosť: 5,5 kg
Farby: Čierna