Loading...
Plechová garáž 3x5Plechová garáž 3x5
Basic Information
Category:
Garden Buildings
Location:
Slovakia
Listing ID:
477
Condition:
Used
Price
975.00 EUR
Description
English

Sheet metal garage 3x5, the roof slopes backwards in the color of wood with a double-leaf gate.
Garage parameters: - width 3 m - length 5 m - double-leaf gate (height 2 m) - width of the gate - 3 m - height at the top 2.13 m - height at the back 1.90 m - brown trapezoidal sheet metal on the roof (or other from basic color palette) - trapezoidal sheet metal class I on the walls Walnut (or golden oak, pine) - structure painted with primer - screws on the roof and aluminum on the walls (in silver)
The construction of the garage is made of angles and channels bent cold. The construction is painted with a base paint. C profiles are used under the roof to ensure greater durability of the roof. The whole thing is covered with acrylic sheet in the color of 1st degree wood and attached to the structure with silver aluminum threads. A double lock with 2 keys is installed in the double-leaf gate, in addition, there are barriers (upper, lower) on the inner quarter, which block the inner wing of the gate. So if it is not necessary, it is not necessary to open both wings of the gate.

PRICE: 975 € + 25 € - TRANSPORT

Installation free of charge if the base is prepared in the form of: sink, foundations, concrete blocks or paving blocks.

Slovak

Plechová garáž 3x5, strecha sa skláňa dozadu vo farbe dreva s dvojkrídlovou bránou.
Parametre garáže: - šírka 3 m - dĺžka 5 m - dvojkrídlová brána (výška 2 m) - šírka brány - 3 m - výška hore 2,13 m - výška vzadu 1,90 m - hnedý trapézový plech na streche (príp. iné zo základnej farebnej palety) - na stenách trapézový plech triedy I Orech (alebo zlatý dub, borovica) - konštrukcia natretá základným náterom - skrutky na streche a na stenách hliník (vo farbe striebornej)
Konštrukcia garáže je vyrobená z uhlov a kanálov ohýbaných za studena. Konštrukcia je natretá základnou farbou. Na zaistenie väčšej trvanlivosti strechy sa pod strechu používajú C profily. Celé je to potiahnuté akrylovým plechom vo farbe dreva 1. stupňa a pripevnené k konštrukcii nitmi strieborného hliníka. V dvojkrídlovej bráne je nainštalovaný závorový zámok s 2 kľúčmi, navyše na vnútornej štvrtine sú závory (horné, spodné), ktoré blokujú vnútorné krídlo brány. Tak ak nie je treba, nie je potrebné otvárať obe krídla brány.

CENA: 975 € + 25 € - DOPRAVA

Montáž bezplatne ak bude pripravený podklad vo forme: výlevky, základov, betónových tvárnic alebo dlažobnej kocky.