Loading...
Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500

Product ID:
6922
Condition:
Used
Quantity:
Not Specified
Price:
250.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Product Location: Slovakia
Returns:
This seller does not accept returns.
Payments:
OptionsFind Similar Products
Specification
Condition:Used
Description
English
Slovak
Translate

The DiamondClean Smart brush is the best toothbrush for comprehensive care. Four high-performance brush attachments allow you to focus on all areas of your oral health. Smart sensor technology gives you personalized guidance and feedback.

Features:
- SmartSensor technology - the brush is equipped with Bluetooth with which you can connect it to the application in the smartphone:
The application accompanies you during cleaning and provides immediate feedback, including a detailed view of the teeth and its current condition. The pressure sensor alerts you in the application to excessive pressure on the teeth, the position sensor monitors and improves coverage and finds out which places you are missing when cleaning. The 3D mouth map highlights the problem areas in the mouth that need to be addressed. The application is available for Android and also iOS.

- precision sonic technology with 62,000 movements per minute,
- handy timer divided into 4 × 30 seconds,
- 5 cleaning modes in 3 intensities for individual adjustment,
- visual pressure sensor,
- notification of the need to replace the head,
- battery life up to 2 weeks ,
- 3 heads in a package.

The package contains:
- Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 sonic brush body in white,
- charger - brush stand with charging stand,
- 3 heads - 1x Preminum Plaque Defense, 1x Premium GumCare, 1x TongueCare +,
- clear user manual.

Kefka DiamondClean Smart je najlepšia zubná kefka na komplexnú starostlivosť. Štyri kefkové nástavce s vysokým výkonom vám umožnia sústrediť sa na všetky oblasti zdravia vašej ústnej dutiny. Technológia inteligentných snímačov vám poskytuje prispôsobené usmernenia a spätnú väzbu.

Vlastnosti:
- technológia SmartSensor - kefka je vybavená Bluetooth pomocou ktorého ju môžete prepojiť s aplikáciou v smartfóne:
Aplikácia vás sprevádza v priebehu čistenia a poskytuje okamžitú spätnú väzbu vrátane detailného zobrazenia chrupu a jeho aktuálneho stavu. Tlakový senzor vás v aplikácii upozorní na prílišný tlak na zuby, polohový senzor sleduje a vylepšuje pokrytie a zistí, ktoré miesta pri čistení vynechávate. 3D mapa úst zvýrazní problémové miesta v ústach, na ktoré je potrebné zamerať sa. Aplikácia je dostupná pre Android a tiež iOS.

- precízna sonická technológia s 62 000 pohybmi za minútu,
- šikovný časovač rozdelený na 4×30 sekúnd,
- 5 režimov čistenia v 3 intenzitách pre individuálne nastavenie,
- vizuálny tlakový senzor,
- upozornenie na potrebu výmeny hlavice,
- výdrž batérie až 2 týždne,
- 3 hlavice v balení.

Balenie obsahuje:
- telo sonickej fefky Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 v bielej farbe,
- nabíjačku - stojan na kefku s nabíjacím podstavcom,
- 3 hlavice - 1x Preminum Plaque Defence, 1x Premium GumCare, 1x TongueCare+,
- zrozumiteľný manuál na použitie.

VIP Business Showcase