Loading...
Ochladzovače vzduchu Skyscraper Ice klimatizácia 4

Ochladzovače vzduchu Skyscraper Ice klimatizácia 4

Listing ID:
1763
Condition:
Used, In Description
Quantity:
Not Specified
Price:
85.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Product Location: Slovakia
Returns:
This seller does not accept returns.
Payments:
OptionsFind Similar Products
Specification
Condition:Used, In Description
Description
English
Slovak
Translate

I am selling a little-used fan / air cooler.
-3 gears: low, medium, high
-3 operating modes: normal, night and nature
-Switchable 180 ° oscillation for optimal room ventilation
-4 fixed installed floor castors for easy folding
-Night mode: speed reduction until automatic shutdown
- Natural mode: increasing and
decreasing fan speed -Timer: adjustable automatic shut-off in 0.5 hour cycle time up to 7.5 hours
-Water tank capacity: 6 liters
-Ionization of air to remove odors and bacteria
-Filter to remove dust and dirt particles is easy to clean
-Water level indicator
- Including two cooling packages to increase efficiency -
Modern, space-saving tower design -
Switch on the top of the device -
Power supply: 220-240 V / 50 Hz - Device dimensions
: 28 x 95 cm -
Cable length: 1.75 m -
Device weight : approx. 6 kg
Sales reason: I moved from the apartment to the house and I no longer need it here.

Predám málo používaný ventilátor/chladič vzduchu.
-3 rýchlostné stupne: nízky, stredný, vysoký
-3 prevádzkové režimy: normálny, noc a príroda
-Zapínateľná oscilácia o 180° pre optimálne prevetranie priestoru
-4 pevné inštalované podlahové kolieska pre jednoduché preloženie
-Nočný režim: zníženie rýchlosti až po automatické vypnutie
-Prírodný režim: zosilňujúca a slabnúca rýchlosť ventilátora
-Časovač: nastaviteľné automatické vypnutie v 0,5 hodinovom takte až do 7,5 hodiny
-Kapacita nádrže na vodu: 6 litrov
-Ionizácia vzduchu pre odstránenie pachov a baktérií
-Filter pre odstránenie častíc prachu a nečistôt sa ľahko sa čistí
-Ukazovateľ hladiny vody
-Vrátane dvoch chladiacich balíčkov pre zvýšenie účinnosti
-Moderný, priestorovo úsporný vežový dizajn
-Vypínač na hornej strane zariadenia
-Napájanie: 220-240 V/50 Hz
-Rozmery zariadenia: 28 x 95 cm
-Dĺžka kábla: 1,75 m
-Hmotnosť zariadenia: cca 6 kg
Dovod predaja: Presťahoval som sa z bytu do domu a tu mi ho už netreba.

VIP Business Showcase