Loading...
krbkrb
Basic Information
Category:
Heating, Cooling and Air
Location:
Slovakia
Listing ID:
1824
Condition:
Used
Price
500.00 EUR
Description
English

I am selling a fireplace, even with material, including a stone plate and side plates, it is necessary to dismantle the fireplace, they can be used for careful disassembly.

Slovak

Predám krb, aj s materiálom, včetne kamennej platne aj bočných platní, je potrebné krb rozobrať, pri opatrnom rozobraní sú použiteľné.