Loading...
Kočík KinderKraft Juli 2v1

Kočík KinderKraft Juli 2v1

Product ID:
14035
Condition:
Used, Used
Quantity:
Not Specified
Price:
95.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Product Location: Slovakia
Returns:
This seller does not accept returns.
Payments:
OptionsFind Similar Products
Specification
Condition:Used, Used
Description
English
Slovak
Translate

You will immediately fall in love with the multifunctional pram. Thanks to its timeless design and functional solution - a deep pram and a sports car in one. It has a large shopping cart for even the most demanding mother.

Info manufacturer:
Modern and functional solutions:
The stroller and the seat can be stored with one hand
smooth adjustment of the backrest of the seat into position lying
stroller can be installed as over and against the direction of travel
Robust and stable design
large basket
front swivel casters with possibility of securing
5-point safety harness with two-stage adjustment
Special easily washable fabric in the area of ​​the footrest The
handles are made of comfortable and soft foam
Double protection against accidental folding / unfolding

Frame: steel, fabric: 100% polyester
Dimensions
Length: 95.5, Width: 56.5, Height: 110 cm
Weight: Frame: 6.1 kg seat 3.85 kg

Multifunkčný kočík si hneď zamilujete. Vďaka jeho nadčasovému dizajnu a funkčnému riešeniu -hlboký kočík a športiak v jednom.Má veľký nákupný košík aj pre tú najnáročnejšiu mamičku.

Info od výrobcu:
Moderné a funkčné riešenia:
Kočík a sedadlo možno skladať jednou rukou
Hladké nastavenie operadla zo sedačky do polohy ležania
Kočík môže byť inštalovaný ako po tak i proti smeru jazdy
Odolný a stabilný dizajn
Veľký nákupný košík
Predné otočné kolieska s možnosťou zaistenia
5bodový bezpečnostný postroj s dvojstupňovým nastavením
Špeciálna ľahko umývateľná tkanina v oblasti opierky nôh
Držadlá sú vyhotovené pohodlnou a mäkkou penou
Dvojitá ochrana proti náhodnému zloženiu/rozloženie

Rám: oceľ, tkanina: 100% polyester
Rozmery
Dĺžka: 95,5, Šírka: 56,5, Výška: 110 cm
Hmotnosť: Rám: 6,1 kg sedák 3,85 kg

VIP Business Showcase