Loading...
Gaming keyboard Glorious Gaming Race GMMK Full Size white ice white

Gaming keyboard Glorious Gaming Race GMMK Full Size white ice white

Computer Accessories
Condition:
In Description
Item ID:
28079
Quantity:
1
Price:
99.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Item Location: Bratislava, Slovakia
Returns:
The seller does not accept returns
OptionsAll items from this sellerSeller ratings & reviewsSearch for similiar items
Item Specification
Condition:In Description
Item Description
English
Slovak
Translate

Like new, everything works 100%, new price €120
Original packaging with all contents
Trying out different switches, replacing old ones and pairing different types of mechanical key switches used to be challenging and required advanced technical skills.
The patented Glorious Modular Mechanical Keyboard (GMMK) is the world's first mechanical keyboard with hot-swappable Cherry, Gateron and Kailh switches.
Customize and use different switch combinations!
Use Gateron Reds for your WASD, or Gateron Blacks for all other keys. With GMMK, you no longer have to buy a whole new keyboard, or disassemble and solder your switches - you can simply select a switch just like a key and mix / match to try and use any combination of switches you want.
Revolutionizing Mechanical Keyboards
Armed with a beautiful sandblasted aluminum faceplate, 100% antighost (full NRKO), LED backlighting (multiple modes), modular switches, dual injection keys and a minimalist design, GMMK revolutionizes the mechanical keyboard market, giving users a complete control without the need for any technical experience.
Features:
fully modular mechanical keys - hot-swappable switches
LED backlight - RGB LED lights with 18 pre-installed effects and 1 user-defined effect
direct access to links to productivity, Internet and multimedia functions
sandblasted aluminum faceplate
on the keyboard, thanks to which fingerprints are not visible your fight will be as clean as
possible improved key construction makes it easy to clean the keyboard
Technical parameters:
Model: GMMK-FS-BRN-W
Localization: US/UK English

Connection: wired Interface
: USB 2.0
Cable length: 182cm

Key layout: QWERTY (ANSI)
Game use : yes
Mechanical switch: Gateron Brown
Backlight: RGB (16.8 million colors)

Other features:
Keys: ABS Doubleshot white with engraving
Stabilizers included
100% Anti-Ghosting
N-Key Rollover: NKRO
Polling rate: 1000 Hz
- replaceable keys

Dimensions:
Width [mm]: 129
Height [mm]: 35.9
Depth [mm]: 440
Weight: 940g

Jak nová, všetko funguje 100%, cena novej 120€
Original balenie so všetkým obsahom
Vyskúšať rôzne prepínače, nahrádzať staré a párovať rôzne typy mechanických klávesových prepínačov bývalo náročné a vyžadovalo si pokročilé technické zručnosti.
Patentovaná Glorious Modular Mechanical Keyboard (GMMK) je prvou mechanickou klávesnicou na svete s prepínačmi značky Cherry, Gateron a Kailh vymeniteľnými za chodu.
Prispôsob a použi rôzne kombinácie prepínačov!
Použi Gateron Reds pre tvoj WASD, alebo Gateron Blacks pre všetky ostatné klávesy. S GMMK už nemusíš kupovať úplne novú klávesnicu, alebo rozoberať a spájkovať svoje prepínače - jednoducho môžeš vybrať prepínač rovnako ako kláves a kombinovať / porovnávať, aby si vyskúšal a použil akúkoľvek kombináciu spínačov podľa tvojho želania.
Revolúcia v mechanických klávesniciach
Vyzbrojení nádhernou pieskovanou hliníkovou čelnou doskou, 100% antighost (plné NRKO), LED zadným osvetlením (niekoľko režimov), modulárnymi spínačmi, dvojitými injekčnými klávesami a minimalistickým dizajnom - GMMK predstavuje revolúciu na trhu s mechanickými klávesnicami, čo používateľom poskytuje úplnú kontrolu bez potreby akýchkoľvek technických skúseností.
Vlastnosti:
plne modulárne mechanické klávesy- spínače vymeniteľné za prevádzky
LED podsvietenie - RGB LED svetlá s 18 predinštalovanými efektmi a 1 pre užívateľom definovaný efekt
priamy prístup k odkazom na produktivitu, internetové a multimediálne funkcie
hliníková čelná doska s pieskovaním
na klávesnici nie sú viditeľné odtlačky, vďaka čomu bude váš boj čo najčistejší
zdokonalená konštrukcia klávesov umožňuje ľahko vyčistiť klávesnicu
Technické parametre:
Model: GMMK-FS-BRN-W
Lokalizácia: US/UK anglické

Pripojenie: drôtové
Rozhranie: USB 2.0
Dĺžka kábla: 182cm

Rozloženie kláves: QWERTY (ANSI)
Herné využitie: áno
Mechanický spínač: Gateron Brown
Podsvietenie: RGB (16,8 milióna farieb)

Ďalšie vlastnosti:
Klávesy: ABS Doubleshot biele s gravírovaním
Zahrnuté stabilizátory
100% Anti-Ghosting
N-Key Rollover: NKRO
Polling rate: 1000 Hz
- vymeniteľné klávesy

Rozmery:
Šírka [mm]: 129
Výška [mm]: 35,9
Hĺbka [mm]: 440
Váha: 940g