Loading...
Dron SG906 PRO 2 Beast 4k cam 5G

Dron SG906 PRO 2 Beast 4k cam 5G

Product ID:
5493
Condition:
Used
Quantity:
Not Specified
Price:
250.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Product Location: Slovakia
Returns:
This seller does not accept returns.
Payments:
OptionsFind Similar Products
Specification
Condition:Used
Description
English
Slovak
Translate

I am selling a drone with GPS function.

It is able to return to its starting point spontaneously in case of signal loss or low battery.

It has the function of circling around the set destination and also following a moving person

.

Using GPS, if the signal is lost or the battery level is low, the drone will automatically return to the place from which it took off

Range: 1.2 km
Max flight altitude: 120m
Adjustable camera in the range: 110 °
Flight duration: 27 minutes
Camera: 4k (4096x3072p), 25 FPS
3-axis image stabilization
50x Zoom
camera cover resp. gimbalu

 

I give a practical bag for the drone, remote control, spare propellers, manual, battery,

Predám dron s funkciou GPS.

Je schopný sa samovoľne vrátiť na miesto štartu pri strate signálu alebo pri nízkej úrovni batérie

Má funkciu krúžiť okolo nastaveného cieľa a aj nasledovanie pohybujúcej sa osoby

Môžete si naplánovať trasu drona na mape a následne ovladanie drona preberá palubný ovládací systém a vy sa o ovládanie nezaujimate.

Pomocou GPS sa pri strate signalu alebo pri nízkej úrovne batérie dron samovoľne vráti na miesto odkiaľ vzlietol

Dosah: 1,2 km
Max výška letu: 120m
Nastaviteľná kamera v rozsahu: 110°
Dĺžka letu: 27 minút
Kamera: 4k(4096x3072p), 25 FPS
3-osova stabilizácia obrazu
50x Zoom
kryt kamery resp. gimbalu

 

Ku dronu dávam praktickú tašku, diaľkový ovládač, náhradné vrtule, manuál, batériu,

VIP Business Showcase