Loading...
Drevený záhradný altánok

Drevený záhradný altánok

Product ID:
471
Condition:
Used
Quantity:
Not Specified
Price:
980.00 EUR
Shipping:
to negotiate shipping details.
Product Location: Slovakia
Returns:
This seller does not accept returns.
Payments:
OptionsFind Similar Products
Specification
Condition:Used
Description
English
Slovak
Translate

I am offering for sale a wooden garden pavilion with accessories (table, bench). The pavilion with a diameter of 3.5 m has a roof covered with asphalt shingles. Due to its sale, I did not treat it with paint (photos would probably look better) but I think that for transport) it will be possible to treat its individual parts much more efficiently and functionally.

Ponúkam na predaj drevený záhradný altánok s príslušenstvom (stôl, lavice) Altánok o priemere 3.5m má strechu pokrytú asfaltovým šindľom.Vzhľadom k jeho odpredaju,som ho neošetroval náterom (fotky by zrejme vyzerali lepšie)ale myslím si, že po jeho rozobratí(vzhľadom k preprave)bude možné jeho jednotlivé časti ošetriť omnoho efektívnejšie a funkčnejšie.

VIP Business Showcase