Loading...
Bukové drevo - odrezkyBukové drevo - odrezky
Basic Information
Category:
Construction, Wood, Windows and Doors
Location:
Slovakia
Listing ID:
1278
Condition:
Used
Price
75.00 EUR
Description
English

I am selling Wood, beech wood - cuttings cut approx. 25 cm long, small, thin beech wood but beech in bags. I will bring anywhere in the wider area of ​​Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom for 15 € More info by phone. Price according to packaging and bag size.

Slovak

Predám Drevo , palivové bukové drevo - odrezky narezané cca 25cm dlhé, drobné,tenké drievko ale bukové vo vakoch. Doveziem kamkoľvek v širšom okolí Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom za 15€ Viac info po telefóne. Cena podľa balenia a veľkosti vaku.