Loading...
Basic Information
Category:
Construction Equipment
Location:
Slovakia
Listing ID:
373
Condition:
Used
Price
85.00 EUR
Description
English

I am selling the latest model from DEKO, a professional 12-line self-leveling 3D laser green with rich equipment.

Self-leveling laser spirit level for universal use, especially suitable for indoor but also outdoor, horizontal and vertical use.

Self-leveling function, thanks to the high-quality mechanism, the laser beam is automatically aligned to a precise horizontal and vertical position.

Functions:
Creates two or four 360 vertical beams and one 360 ​​horizontal beam
Reliable, durable design suitable for any environment (IP54 splash protection)
Automatic audible alarm after exceeding the self-leveling range of 4 degrees
Digital spirit level
Two modes of light intensity 100% and 50% ( battery saving)
Laser beam selection control - 4 modes: horizontal line, front cross, side cross and full display of all laser beams
Swivel base in 360 degrees range
Locking screws for precise positioning of the base in a horizontal position
5/8 thread (16mm) for attaching the laser to a tripod
Practical magnetic holder with detent for mounting on a metal surface
Built-in battery 3.6V Li-Ion 3000mAh
Touch control

Technical data:
Manufacturer: DEKO
Model: LL12PB1
Product type: 6V6H6D
Laser type: 532 nm manufacturer SANYO
Laser class: Class II, 1mW
Laser color: green
Accuracy: 1mm / 7 m
Leveling range: 4 degrees
Line width: 3.5 mm / 10 m
Range: 20 m / 30 m (with detector)
Power supply: 3.6V Li-Ion 3000mAh battery / power supply 100-240V AC 50-60Hz
Angle of inclination: 120 degrees
Operating time: 6 hours (with battery / power supply unlimited)
Dimensions: 150 x 75 x 130 mm
Weight: 0.6 kg

Packaging: laser, power supply, locking base, magnetic holder, metal base, laser glasses for better beam visibility (green filter), practical anti-shock case , instructions

+ Tripod 20 €

Slovak

Predám najnovší model spoločnosti DEKO, profesionálny 12 líniový samonivelační 3D laser zelený s bohatou výbavou.

Samonivelačná laserová vodováha pre univerzálne použitie, vhodná najmä pre vnútorné, ale aj vonkajšie, vodorovné a zvislé použitie.

Samonivelačná funkcia, vďaka vysoko kvalitnej mechanike sa lúč laseru automaticky zoradí do presnej vodorovnej a zvislej polohy.

Funkcie:
Vytvára dva alebo štyri 360 zvislé lúče a jeden 360 horizontálny lúč
Spoľahlivá, odolná konštrukcia vhodná do každého prostredia (IP54 ochrana proti striekajúcej vode)
Automatická zvuková signalizácia po prekročení samonivelačného rozsahu 4 stupne
Digitálna vodováha
Dva režimy intenzity svietenia 100% a 50% (úspora batérie)
Ovládanie pre výber laserových lúčov - 4 režimy: vodorovná čiara, predný kríž, bočný kríž a úplné zobrazenie všetkých laserových lúčov
Otočný podstavec v rozsahu 360 stupňov
Aretačné skrutky pre presné usadenie podstavca do vodorovnej polohy
Závit 5/8 (16mm) pre uchytenie laseru na statív
Praktický magnetický držiak s aretáciou pre upevnenie na kovovú plochu
Zabudovaná batéria 3.6V Li-Ion 3000mAh
Dotykové ovládanie

Technické údaje:
Výrobca: DEKO
Model: LL12PB1
Typ výrobku: 6V6H6D
Typ lasera: 532 nm výrobca SANYO
Trieda lasera: Class II, 1mW
Farba lasera: zelená
Presnosť: 1mm / 7 m
Rozsah nivelácie: 4 stupne
Šírka vlasca: 3,5 mm / 10 m
Dosah: 20 m / 30 m (s detektorom)
Napájanie: 3.6V Li-Ion 3000mAh batéria / sieťový zdroj 100-240V AC 50-60Hz
Uhol sklonu: 120 stupňov
Prevádzková doba: 6 hod (s batériou / sieťový zdroj neobmedzene)
Rozmery: 150 x 75 x 130 mm
Váha: 0.6 kg

Balenie : laser, napájací zdroj, aretačný podstavec, magnetický držiak, kovová základňa, laserové okuliare pre lepšiu viditeľnosť lúča (zelený filter), praktický protinárazový kufrík, návod

+ Statív 20€