KAMAL-BET

Výrobca betónových žúmp na celom Slovensku

Ponúkame na predaj betónové žumpy, betónové pivnice, nádrže na dažďovú vodu, montážne jamy a betónové vodomerné šachty. Ponúkame dopravu v rámci celého Slovenska. Na nádrž a montáž poskytujeme záruku až 5 rokov.