Možné ekonomické riešenie pre obchodníkov - boj proti COVID-19

Newsletter 2

Čo je pre váš tradičný kamenný obchod najlepšia alternatíva elektronického obchodovania: mať vlastný izolovaný eShop, alebo mať eShop na mega platforme ako sú: eBoltSlovakia.com ; alebo eBoltEurope.com ?

Logická otázka: Čo je výhodnejšie - mať obchod v stratenej uličke, alebo ho mať na vysoko frekventovanom mieste, ako je hlavná ulica, alebo ako sú shoping centrá / obchodné domy, kde návštevnosť potenciálnych zákazníkov je niekoľkonásobne vyššia? V dnešnej dobe, aj so správnou stratégiou, špecializovaným trhom, najlepšou lokalitou na hlavnej ulici a s vlastnou webovou stránkou nie sú garancie nato, aby vám zaručili badateľné výnosy.

Tak ako sa rozhodnúť, a ktorý model zvoliť?

Prvé čo nás môže napadnúť je to, či v tejto nepriaznivej ekonomickej dobe si vôbec niekto z nás môže dovoliť takýto internetový luxus na mega platforme ako sú eBoltSlovakia.com ; eBoltSlovensko.com a eBoltEurope.com ?

Skutočnosťou je: Obchodovanie na mega internetových obchodných platformách sa v digitálnej ekonomike stalo efektívnou súčasťou elektronického obchodu aj preto, že užívateľ nepotrebujete žiadne investície, alebo nejaké špeciálne technické vedomosti, aby ich vedel využívať.

Čo sú online mega obchodné platformy ako sú eBoltSlovakia.com ; eBoltSlovensko.com a eBoltEurope.com ?

Dnes internetové mega obchodné platformy nie sú výlučne iba pre výhradných obchodníkov, alebo takých, ktorí chcú predávať iba svoj vlastný inventár produktov výlučne svojej cieľovej skupine, ale pre každého obchodníka nezáležiac na veľkosti obchodu alebo jeho sortimente. Platforma poskytuje širokú paletu možností predaja rôzneho tovaru a služieb všetkým obchodníkom, až po poskytnutie možnosti pre jednotlivých remeselníkov, ktorých zákazníci hľadajú jedinečné, ručne vyrobené výrobky aj v malých množstvách. Môžeme to bezpečne nazvať – internetový obchodný dom / online shoping center.

Internetové mega obchodné platformy ako sú: eBoltSlovakia.com ; eBoltSlovensko.com a eBoltEurope.com pôsobia na trhu úplne inak ako vlastný online eShop.

Vlastný eShop stojí nemalé peniaze, vo väčšine prípadov je technicky limitovaný, na internete je do veľkej miery izolovaný, a pravdepodobne vyžaduje technickú starostlivosť s nemalými mesačnými finančnými poplatkami.

Za vyhovujúcich podmienok eBoltSlovakia.com ; eBoltSlovensko.com a eBoltEurope.com umožňujú predajcom obchodovať s tovarom a službami bez akejkoľvek investície a za veľmi nízku províziu, a to iba z predaného tovaru.

Zamyslite sa nad tým čo ponúkame, možno nájdete riešenie.

COVID-19 spôsobil zmenu obchodovania medzi tradičnými predajňami a digitálným elektronickým obchodom

Na rok 2020 sa budeme stále pozerať ako na okamih, ktorý všetko zmenil. Nikdy predtým nenastal taký nepredvídateľný rast, ako napríklad v odvetviach digitálneho a elektronického obchodu, ktorý v období krízy COVID-19 sa dostáva do popredia.

Uprostred spomalenia ekonomickej aktivity v tradičných obchodoch COVID-19 spôsobil prudký nárast elektronického obchodu a zrýchlenie digitálnej transformácie.

Keď sa "odstávky predajni" stali súčasťou nášho života, podniky a obchodníci sa čoraz viac digitalizujú, poskytujú a predávajú viac tovaru a služieb online, čím sa zvýšil podiel elektronického obchodu na globálnom maloobchode zo 14% v roku 2019 na približne 17% v roku 2020.

V niektorých krajinách sa maloobchodný predaj medzi augustom 2019 a augustom 2020 zvýšil z 19,4% na 24,6% a v roku 2021 bude oveľa vyšší pre tých, ktorí tútu stratégiu príjmu.

Krajiny, ktoré využívajú potenciál elektronického obchodu, budú mať lepšie predpoklady na to, aby mohli využívať výhody globálnych trhov pre svoje tovary a služby v tejto digitalizovanej ekonomike, zatiaľ čo tie, ktoré tak neurobia, riskujú ešte väčšie zaostávanie.

Medzinárodné online platformy ako eBoltEurope.com vám môžu poskytnúť riešenie.

Prihláste sa na odber nášho newsletteru

By submitting the form, I agree to the processing of personal data.

Účinnosť vyhľadávania veľmi závisí od vášho zariadenia a webového prehliadača. Nájdete nás na nasledujúcich internetových vyhľadávačoch:

Google

eBoltSlovakia.com

eBoltSlovensko.com

eBoltEurope.com

My Store

Použité a unikátne veci

Medzinárodna platforma

Bing

DuckDuckGo

Yahoo