Loading...
Basic Information
Category:
Construction, Wood, Windows and Doors
Location:
Slovakia
Listing ID:
1232
Condition:
Used
Price
70.00 EUR
Description
English

Used plastic windows for sale, white, 5-chamber, U = 1.1, SGG Climaplus4 / 16SS / 4, double glazing. The windows are functional, undamaged, dismantled due to replacement with 3 glazing. I have the dimensions 900x2100 available - double window see attached photo, (price 75Eur) - 2pcs; 1400x1270 see attached photo (price 70Eur); next 1450x1330 curtains on the left (price 75Eur) - 2pcs; 1450x1980 - double window (price 110 Eur) - 2pcs; balcony door sock 2150x1400 (price 115Eur). Some windows have internal white blinds.

Slovak

Predám používané plastové okná, bielej farby, 5 komorové, U=1,1, SGG Climaplus4/16SS/4, dvojsklo. Okná sú funkčné, nepoškodené, zdemontované z dôvodu výmeny za 3sklo. Mám k dispozícii rozmery 900x2100 - dvojokno viď priložené foto, (cena 75Eur) - 2ks; 1400x1270 viď priložené foto (cena 70Eur); ďalej 1450x1330 závesy vľavo (cena 75Eur)- 2ks; 1450x1980 - dvojokno (cena 110 Eur) - 2ks; balkónové dvere štulp 2150x1400 (cena 115Eur). K niektorým okná sú vnútorné biele žalúzie.