Ekonomická katastrofa spôsobená pandémiou COVID-19.

Každý z nás môže niekedy potrebovať pomocnú ruku.

Pre niektoré obchodné spoločnosti problémy spôsobené pandémiou sú možno neriešiteľné. Ale...

Pravdepodobne môžete urobiť ešte niečo preto, aby ste sa nestali ďalšou obeťou.

Investujte pár minút vášho času a preštudujte si túto obchodnú "online platformu".

Zamyslite sa nad tým čo ponúkame, možno nájdete riešenie.

COVID-19 spôsobil zmenu obchodovania medzi tradičnými predajňami a digitálným elektronickým obchodom

Na rok 2020 sa budeme stále pozerať ako na okamih, ktorý všetko zmenil. Nikdy predtým nenastal taký nepredvídateľný rast, ako napríklad v odvetviach digitálneho a elektronického obchodu, ktorý v období krízy COVID-19 sa dostáva do popredia.

Uprostred spomalenia ekonomickej aktivity v tradičných obchodoch COVID-19 spôsobil prudký nárast elektronického obchodu a zrýchlenie digitálnej transformácie.

Keď sa "odstávky predajni" stali súčasťou nášho života, podniky a obchodníci sa čoraz viac digitalizujú, poskytujú a predávajú viac tovaru a služieb online, čím sa zvýšil podiel elektronického obchodu na globálnom maloobchode zo 14% v roku 2019 na približne 17% v roku 2020.

V niektorých krajinách sa maloobchodný predaj medzi augustom 2019 a augustom 2020 zvýšil z 19,4% na 24,6% a v roku 2021 bude oveľa vyšší pre tých, ktorí tútu stratégiu príjmu.

Krajiny, ktoré využívajú potenciál elektronického obchodu, budú mať lepšie predpoklady na to, aby mohli využívať výhody globálnych trhov pre svoje tovary a služby v tejto digitalizovanej ekonomike, zatiaľ čo tie, ktoré tak neurobia, riskujú ešte väčšie zaostávanie.

Medzinárodné online platformy ako eBoltEurope.com vám môžu poskytnúť riešenie.

Prihláste sa na odber nášho newsletteru

By submitting the form, I agree to the processing of personal data.

Účinnosť vyhľadávania veľmi závisí od vášho zariadenia a webového prehliadača. Nájdete nás na nasledujúcich internetových vyhľadávačoch:

Google

eBoltSlovakia.com

eBoltSlovensko.com

eBoltEurope.com

My Store

Použité a unikátne veci

Medzinárodna platforma

Bing

DuckDuckGo

Yahoo