Hello

Sign In or Create an Account

0

My Cart

0.00 EUR

Sign UpSign In

Conditions and Privacy Policy

Vážení používatelia,

podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetkých používateľov webových stránok korporácie eboltCentralEurope.com Corporation.

eboltCentralEurope.com Corporation je spoločnosť, ktorá patrí do kategórie sociálnych médií. Prevádzkuje softvérový systém, ktorý je určený na vyhľadávanie informácií o predajcoch formou zobrazovania ich produktov na internete. Poskytuje aj zoznam vybraných odborných, technických a sociálnych služieb. Jedným z našich cieľov je predstaviť Vám aj veľmi zvláštne a nezvyčajné produkty, tovary a služby.

I. Naše poskytované služby

 • Poskytovanie inzertného priestoru pre všetkých podnikateľov a predajcov, malých výrobcov, remeselníkov a poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú svoje jedinečné a špecializované produkty, tovary a služby.
 • Poskytovanie inzertného priestoru pre súkromný a komerčný predaj tovaru a služieb.
 • Uverejňovanie selektovaných katalógov.
 • Uverejňovanie pracovných ponúk.
 • Uverejňovanie oznamov o verejných udalostiach.
 • Poskytovanie reklamných príležitostí pre krátkodobých a dlhodobých komerčných inzerentov.

Ako webová spoločnosť pre sociálne médiá si uvedomujeme, že niektorí naši používatelia sú verní tradičnému osobnému predaju v ich predajniach, zatiaľ čo iní sú úplne oddaní marketingu elektronického obchodovania predajom svojich produktov ONLINE. Veríme, že obidva spôsoby predaja ponúkajú vyváženú rôznorodosť na našich webových stránkach.

Na stránkach eboltSlovensko.com môžete nájsť a kúpiť všetko ONLINE, súkromne od predávajúceho, alebo priamo v TRADIČNÝCH OBCHODOCH.

II. Všeobecné podmienky používania

 • Webová stránka eboltSlovensko.com je prevádzkovaná RGA Corporation o.z., Hlavná 6, Košice, 040 01, Slovakia, European Union, IČO: 51964163 , ďalej len ako prevádzkovateľ.
 • Informácie uvedené na webových stránkach sa považujú za verejné informácie a môžu byť distribuované alebo kopírované, pokiaľ to nie je uvedené inak. Informácie na tejto webovej stránke majú všeobecný charakter informovať. Vyžaduje sa však použitie vhodných podtitulkov, fotografií a obrázkov.
 • Webová stránka eboltSlovensko.com Vám umožňuje prepojiť sa z inými webovými stránkami, ktoré nespravuje prevádzkovateľ tejto webovej stránky. Nad povahou, obsahom alebo dostupnosťou týchto webových stránok nemá prevádzkovateľ žiadnu kontrolu. Uvedením týchto prepojení neodporúčame ani nepodporujeme názory na nich vyjadrené.
 • Prevádzkovateľ sa usiluje o to, aby boli informácie na tejto webovej stránke aktuálne a správne. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah inzerátov. Za obsah inzerátu zodpovedá v plnom rozsahu inzerent. Inzerent sa musí riadiť týmito pravidlami a podmienkami. Spoliehaním sa na správnosť informácií inzerátu, koná používateľ výlučne na vlastné riziko.
 • Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám v súvislosti používaním tejto webovej stránky.
 • Prevádzkovateľ sa síce všemožne snaží, aby webová stránka fungovala hladko, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ak bude webová stránka dočasne nedostupná kvôli technickým ťažkostiam mimo našej kontroly.
 • Používateľ je povinný vyplniť svoje osobné a kontaktné údaje pravdivo a presne. V prípade, ak tak neučiní, prevádzkovateľ je oprávnený používateľovi odstrániť účet bez upozornenia.
 • Používateľ nesmie zverejniť dva rovnaké inzeráty. Pokiaľ sa tak stane, starší inzerát bude inzerentovi odstránený.
 • Používateľ svoj inzerát nemôže odstrániť pred uplynutím doby inzerátu sám. Inzerát môže označiť ako "predaný" pomocou svojho účtu na webových stránkach v sekcii "Moje inzeráty".
 • Ak inzerent zverejní vo svojom inzeráte svoje osobné dáta, koná tak na vlastnú zodpovednosť. Za zneužitie týchto osobných dát v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť ani v prípade, že do Vášho účtu na webových stránkach nelegálne prenikne tretia osoba. Preto doporučujeme, aby ste si na svoj účet nastavili silné, bezpečné heslo a nehovorili Vaše prihlasovacie údaje tretím osobám.
 • Ak inzerent nahrá svoje vlastné fotografie k inzerátu, automaticky udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na používanie týchto fotografií na dobu zverejnenia platnosti inzerátu.
 • Používateľ nemá nárok na vrátenie akéhokoľvek uhradeného poplatku, ktorý zaplatil za svoj inzerát v prípade porušenia pravidiel alebo podmienok. V prípade že webová stránka bude dočasne nedostupná kvôli technickým ťažkostiam mimo našej kontroly, inzerátu bude predĺžená doba platnosti.
 • V prípade, že používateľ chce požiadať o reklamáciu, je oprávnený kontaktovať prevádzkovateľa emailom. Reklamácia musí obsahovať jasný popis.
 • Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť platených služieb. V prípade že sa vyskytnú problémy je prevádzkovateľ povinný tieto problémy v čo najkratšom čase vyriešiť.
 • Prevádzkovateľ môže odosielať sms správy na telefónné čísla, ktoré sú získané z voľne dostupných zdrojov. V prípade, že ste obdržali takúto sms správu a neprajete si dostávať naše správy, prosím kontaktujte nás na tomto odkaze. Vaše telefónné číslo bude následne vyradené.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania platformy eboltSlovensko.com.

III. Zakázaný obsah

Inzeráty nesmú obsahovať:

 • Akýkoľvek obsah podporujúci používanie nezákonných látok; nahotu, sex, pornografiu alebo obsah orientovaný na dospelých.
 • Akýkoľvek obsah, ktorý používa dvojzmyselný alebo nevhodný jazyk.
 • Obsah podporujúci nezákonnú činnosť, rasizmus, nenávisť, "spam", podvody s poštou, pyramídové schémy alebo investičné príležitosti alebo rady, ktoré nie sú zákonom povolené.
 • Obsah, ktorý je urážlivý, hanlivý, v rozpore s verejným poriadkom alebo inak nezákonný alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý sa považuje za nevhodný.
 • Používateľ nemôže zobraziť žiadne obrázky, ktoré sú označené vodoznakovým logom spoločnosti alebo akýmikoľvek inými informáciami, napríklad webová stránka spoločnosti (To neplatí pre nasledovné galérie: služby, pracovné príležitosti, kupóny, katalógy a akciové letáky, podujatia).

IV. Vymazanie inzerátov

 • V prípade, že inzerát porušuje pravidlá, podmienky alebo je v rozpore s platnými zákonmi SR, prevádzkovateľ má právo inzerát odstrániť.
 • Prevádzkovateľ má právo odstrániť inzerát ak bol zverejnený do nesprávnej galérie alebo kategórie.
 • V jednom inzeráte je možné zverejniť iba jednu ponuku. V prípade, že v jednom inzeráte bude zverejnená viac ako jedna ponuka – inzerát bude zmazaný. Zároveň platí, že pokiaľ je ponuka inzerenta neplatná, nie je povolené upraviť inzerát a zverejniť v ňom novú ponuku.
 • V prípade, že používateľ poruší tieto pravidlá, používateľ nemá nárok na vrátenie akéhokoľvek uhradeného poplatku, ktorý zaplatil za svoj inzerát.

V. Zrušenie účtu

Prevádzkovateľ môže zrušiť účet používateľovi na základe nasledujúcich bodov:

 • Ak používateľ opakovane porušuje pravidlá alebo podmienky, prevádzkovateľ má právo používateľovi pozastaviť, alebo dokonca aj zrušiť jeho účet na tejto webovej stránke bez upozornenia.
 • Ak si používateľ neoverí svoj účet prostredníctvom e-mailovej adresy.
 • Ak je používateľ neaktívny viac ako 90 dní.
 • Ak používateľ požiada o zrušenie vlastného účtu priamo vo svojom úžívateľskom profile (účet bude odstránený do 30 dní od odoslania žiadosti).

VII. Poplatky za topovanie inzerátu

Pri vyhľadávaní topovaného inzerátu sa inzerát zobrazí na popredných miestach v kategórií, v ktorej sa nachádza. V prípade, že máte záujem o postúpenie vašej reklamy do popredia (topping), v tom prípade potrebujete vedieť nasledovné:

 • SMS topping: 1.60 EUR
 • Bankcard topping: 1.40 EUR

VIII. Ochrana osobných údajov

 • Používateľ poskytuje dobrovoľne prevádzkovateľovi osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na webovej stránke. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku podmienok.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať všetky údaje používateľa. Jedná sa o údaje, ktoré používateľ zadal pri registrácií a v kontaktných formulároch. Oprávnený je spracovávať všetky osobné a kontaktné údaje na všetkých stránkach prevádzkovateľa.
 • Ak používateľ poskytol svoje osobné údaje, prevádzkovateľ tieto údaje bude zdieľať len v prípade, ak sa Vaša požiadavka týka nás, alebo ak si to vyžaduje zákon. Prevádzkovateľ nikdy neposkytuje osobné informácie súkromným organizáciam.
 • Prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je umiestnený na stránke konkrétného inzerátu, môže záujemca kontaktovať priamo majiteľa daného inzerátu. Údaje zadané do tohto kontaktného formulára budú automaticky odoslané aj majiteľovi inzerátu, ktorý Vás bude môcť následne kontaktovať.
 • V prípade, že si používateľ vo svojom užívateľskom profile zvolí možnosť kontaktovania aj pomocou telefónu ,Vaše číslo bude verejne zobrazované na každom Vašom inzeráte.
 • Používateľ súhlasi, že v zmysle zákona § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) je prevádzkovateľ oprávnený zasielať používateľovi správy, obsahujúce informácie o zmenách na platforme a novinkách. Prevádzkovateľ môže zasielať takéto správy len pomocou kontaktných údajov, ktoré používateľ zadal pri registrácií, prípadne vo svojom používateľskom profile.
 • Pre prevádzkovateľa webovej stránky sa informácie zhromažďujú len na štatistické účely. Počítačový systém používa softvérové programy na vytvorenie súhrnných štatistických údajov, ktoré sa využívajú na takéto účely, napríklad na posúdenie toho, ktoré informácie sú najviac a najmenej zaujímavé, určenie technických špecifikácií návrhu a identifikáciu výkonnosti systému alebo problémových oblastí.

IX. Cookies

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku korporácie eboltCentralEurope.com Corporation, internetový prehliadač na vašom počítači môže stiahnuť malý súbor (bežne nazývaný „cookie“), aby naše webové stránky mohli rozpoznať váš počítač, keď budete v budúcnosti využívať webové stránky korporácie eboltCentralEurope.com Corporation. Webové stránky korporácie eboltCentralEurope.com Corporation používajú súbory cookies prvej strany na nahlásenie interakcií návštevníkov. Tieto súbory cookies sa používajú na uchovávanie osobne neidentifikovateľných informácií. Prehliadače nezdieľajú súbory cookies prvej strany naprieč doménami. Korporácia eboltCentralEurope.com Corporation nepoužíva informácie súvisiace so súbormi cookies na sledovanie individuálnej aktivity používateľa na internete mimo našich webových stránok, ani nezdieľa údaje získané prostredníctvom takýchto technológií bez výslovného súhlasu používateľa s ostatnými. Korporácia eboltCentralEurope.com Corporation neuchováva databázu informácií získaných z používania cookies.

Súbory "cookies" sú v predvolenom nastavení povolené na optimalizáciu funkčnosti webových stránok a prispôsobenie používateľského komfortu, ale používatelia sa môžu rozhodnúť, že nebudú súhlasiť s používaním týchto súborov cookies zmenou nastavení na internetovom prehliadači miestneho počítača. Existuje mnoho verejne prístupných webových stránok, ktoré poskytujú všeobecné pokyny na zrušenie súborov cookies a iných bežne používaných technológií na meranie a prispôsobovanie webu. Vyradenie súborov cookies stále umožňuje používateľom prístup k porovnateľným informáciám a službám; avšak navigácia alebo interakcia s webovou stránkou môže trvať dlhšie, ak je používateľ povinný opakovane vyplniť určité informácie.

X. Používanie webových stránok a aplikácií tretej strany

Webové stránky tretej strany a aplikácie, ktoré spoločnosť eboltCentralEurope.com Corporation nevlastní, neprevádzkuje ani nekontroluje sú neoddeliteľnou súčasťou internetových operácií na web stránkach spoločnosti eboltCentralEurope.com Corporation a používajú sa na rozšírenie oficiálnej komunikácie. Tieto možnosti síce zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na sieťové služby, služby zdieľania médií, wiki a mashupy dát. Tieto stránky môžu zhromažďovať osobné údaje a môžu ich sprístupniť ostatným používateľom; osobné údaje sa však nezhromažďujú pre spoločnosť eboltCentralEurope.com Corporation, ani pre ňu nie sú špecificky poskytované. Spoločnosť eboltCentralEurope.com Corporation nezbiera a dodatočne nezhromažďuje, neudržiava, nezdieľa ani inak nepoužíva takéto osobné údaje na iné účely, než na ktoré je sprístupnená všetkým používateľom.